Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟ 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΣΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ


Go to top