ΣΤΟ ΝΕΟΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΪΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ


Go to top