Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟ


Go to top