ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΤΑΡΝΗΣ, π. ΔΟΣΙΘΕΟΥ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ


Go to top